Algemene voorwaarden

Platform 9 B.V. is ontwikkeld door en eigendom van Trea ten Kate en Helga de Boer. Wij hechten grote waarde aan kwaliteit en meten dit doorlopend. Platform 9 B.V. hanteert onderstaande algemene voorwaarden: Trainingen Door je aan te melden geef je aan met de leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Alle workshops en trainingen vinden plaats onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Platform 9 behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen. Betalingen De deelnemer betaalt na aanmelding voor een training vooraf en betaalt deze binnen 7 werkdagen. Heb je een kortingscode, dan moet je deze tijdens het aanmelden aangeven. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren Klachten Heb je een klacht? Neem dan contact op met Trea ten Kate of Helga de Boer en wij doen ons best om het probleem samen met je op te lossen. Het indienen van een klacht ontslaat je niet van de betalingsverplichting. Aansprakelijkheid Platform 9 BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of training. Geheimhouding Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van mededeelnemers tijdens een workshop of training ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Privacy Onze eigen privacy verklaring vind je op deze site Overig Reiskosten, parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer. Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of training, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen en te weigeren voor volgende trainingen of workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug. Voor overige vragen kun je contact opnemen met Trea ten Kate of Helga de Boer via info@platform9.nl.
Shopping Basket

Ik wil graag contact

Deze website gebruikt cookies om jou een goed werkende website te tonen en voor onze statistische analyses.